Affärsnytta & Sociala medier är ett samverkansprojekt mellan affärsnätverket Gertruds Döttrar, Företagarna Kungsbacka, Innerstadsbolaget Kungsbacka, och Varlaskolan samt Aranäsgymnasiet i Kungsbacka med stöd från Länsstyrelsen i Hallands program Främja kvinnors företagande. Projektledare: Agneta Börjesson-Pihl. Dokumentation: Ingrid Höglind. I styrgruppen dessutom Maila Nyqvist och Helena Blomljus.

7. Webbstrategi

FANTASI BÄSTA VERKTYGET FÖR GOD WEBBSTRATEGI 

Webbstrategen Anders Tufvesson från Karlstadföretaget two återkom som föreläsare i projektet Affärsnytta & Sociala Medier. Ämnet var denna gång hur man strategiskt ska forma budskap på sin webbsida för att bli vald av kunderna. Temat finns också i hans bok som kort och gott har namnet Webbstrategiboken. Han uppmanade alla att hitta kioskvältaren inom den egna verksamheten och fokusera på den och inte på allt. Tumregeln är att 20 procent av innehållet på en webbplats brukar stå för 80 procent av trafiken.

Hemsidan är bara webbplatsens startsida
U
tgångspunkten Anders hade för kvällen var basal begreppsutredning. En webbplats är alla sidor och kopplingar man lägger upp och den har en hemsida, som är den första sidan, startsidan. Hemsidan är viktig för hela webbplatsen, för där landar besökaren. Där måste det framgå vad webbplatsen i huvudsak handlar om. Gärna ska ett boka-, beställ- eller köpfält finnas redan där, så den som vill handla direkt kan komma till skott. Och så ska det vara lätt att navigera från hemsidan och ut på webbplatsen. Myten att innehållet besökaren vill åt ska nås via högst tre klick, avlivade Anders och pekade i stället på att det måste finnas logik i navigeringen. Spåret får absolut inte kallna, för då försvinner besökaren, var hans sätt att uttrycka det. Berith Andersson, som står i begrepp att starta företag var som övriga auditoriet idel öra för alla tips.

Se utanför egna begränsningarna
Anders slog dessutom ett slag för fantasi, ett begrepp han föredrar före kreativitet. För fantasi är vad man behöver för att kunna sätta sig in i hur andra tänker. Där räcker det inte att vara kreativ och hitta på saker. Det kräver insikt och förmåga att se utanför sina egna begränsningar.
Viktigaste tanken bakom en webbsida slog han fast som: Vad vill mina besökare ha? Den måste ligga långt, långt före vad jag själv vill nå ut med.

Hitta det unika
Ingegerd Sikström från
Aktiviteter Westline AB var en av kvällens kursdeltagare, som fick sin sida granskad och tipsades om att lyfta fram den aktivitet, som är mest unik för företaget. Spårvagnsmiddag, sade hon att det var. Så den aktiviteten kanske kommer att synas mer än i en pdf-fil framöver.

Kill your darlings
Min sida
Höglind Kommunikation ansågs ha för mycket text på första sidan och min älskade sten, som ska sättas i rullning av ordkraft, gav inte kurskamraterna den association jag avsett. Kanske dags för ”kill your darlings”. ( Efter kursen har jag justerat enligt tipsen och dessutom helt ändrat om min blogg)

Besökarna har olika önskemål
Besökarnas förväntningar och förhoppningar är det som ska ska infrias. Dessutom måste olika typer av besökare få sitt – den som bara är ute och kollar läget, den som är direkt köpinriktad och så den som kanske vill köpa, kanske inte. Det är den senare, den som kanske kan fångas, som behöver mest omsorg.

Struktur och strategi
Anders presenterade en lista av strategiska tänkvärdheter för var och en som skaffar sig en webbplats:
• Affärsidén
• Syftet med webbplatsen
• USP (Unique Selling Points)
• ESP (Emotional Selling Points)
• Målgrupper
• Vad vill besökaren veta, känna, göra?
• Mål med webbplatsen
• Navigering och struktur
• Vem ska vara redaktör för webbplatsen?

Webbplats kräver arbete och omsorg
En hel del att tänka på alltså. Det understryker att det som läggs ut på en webbplats absolut inte får vara något som gjorts med vänster hand i sista stund. Det kräver lika mycket, om inte mer omsorg än marknadsföring i andra medier, just för att det också innebär interaktion.

Kontrollera hur kunder navigerar

Rent allmänt, menade Anders att en kund i första hand baserar köp på fakta, men att känslor också spelar mycket stor roll. Ett tips från Anders var att låta en handfull olika personer navigera på våra webbplatser och ta lärdom av hur de söker. Att även små förändringar kan innebära stora underverk, sade han sig många gånger ha märkt.