Affärsnytta & Sociala medier är ett samverkansprojekt mellan affärsnätverket Gertruds Döttrar, Företagarna Kungsbacka, Innerstadsbolaget Kungsbacka, och Varlaskolan samt Aranäsgymnasiet i Kungsbacka med stöd från Länsstyrelsen i Hallands program Främja kvinnors företagande. Projektledare: Agneta Börjesson-Pihl. Dokumentation: Ingrid Höglind. I styrgruppen dessutom Maila Nyqvist och Helena Blomljus.

8. Kombinerad kommunikation

KOM IHÅG ATT ALLT HÄNGER IHOP

- Börja med att läsa! Läs noga igenom annonsbladet KungsbackaNytt, inte de få artiklarna utan koncentrera er fullt ut på annonserna!


På det sättet drog webbstrategen Anders Tufvesson från webbföretaget two igång åttonde kurskvällen inom projektet Affärsnytta & Sociala Medier med ungdomar och företagare, som han denna kväll gästade för tredje gången.


Reklamgranskning
Andäktig tystnad. Emelie Olsosn och Joakim Ålsnäs från Aranäsgymnasiet läste, Ann Movitz från
Cordline Marine AB också liksom alla vi andra. Tidningarna veks så ihop och lades bort. Reklamfilm följde och vi diskuterade våra åsikter och minnen av reklamfilmer och och främst om vi kom ihåg vilket varumärke filmen gjorde reklam för. Det var inte alltid vi gjorde det. Den reklamfilm som Anders själv fastnat mest för var den här:

Strategisk och taktisk reklam
Strategisk reklam som bygger varumärken från känslor och historier är subtil och vi enadees om att den inte alltid för betraktaren direkt in i de banor som avsändaren tänkt. Men å andra sidan kan den verka på sikt. Taktisk reklam med erbjudanden rakt på utan omsvep är förstås enklare att ta till sig, men den är samtidigt ingenting som dröjer sig kvar och väcker merbegär. Som det stora lysande undantaget som klarar strategisk och taktisk marknadsföring på samma gång visade Anders en av de många ICA-filmerna, en där det till och med blir en poäng att varumärket är felaktigt:


Webbplatsen de sociala mediernas hjärta
Trots alla nya former av sociala medier som dyker upp menade Anders att webbplatsen är den mest centrala delen i ett företags marknadsföring. Det är där varje företagare kan se till att ha kontroll och styra. Men då måste man också göra det! Allt för många struntar exempelvis i att köpa upp domännamnen på .se och .com för företagets namn och får då problem med identiteten på nätet. Andra underlåter att följa upp traditionell reklam på nätet eller missar att hänvisa till webben från sin tidningsannons.Allt måste hänga ihop
Budskapet Anders var ute efter att trumma in var att allt hänger ihop vare sig vi vill det eller inte. Och så kom förhöret från tidningsläsningen.

- Mindes vi något av reklamen vi läst efter timman som gått? Kunde vi gå vidare till handling från det vi intresserat oss för? Resultatet var klent. Vi kom bara ihåg de riktigt stora märkena och möjligen någon liten firma vi själva hade någon personlig referens till.


Många missar på nätet
Vin och vatten och faktiskt mest av det senare var det när vi granskade hur annonserna följdes upp på företagens webbplatser. Anders råd var att svara upp mot den kontaktsökning en annons väcker och hålla webbplatserna öppna för både kommentarer och interaktion. En besökare vill ha något i utbyte från en webbplats, vill ha ROE, return on engagement som lön för att ha kommit dit. Jag hade fastnat för en annons om den något märkliga beteckningen K!, som med tävling, pompa och ståt häromåret sjösattes för att knyta samman affärsområdet runt Freeport i Kungsbacka. Ingenstans på nätet fanns det namnet att finna. Ingenting heller på Freeports webbplats eller exempelvis Skopunktens och ICA Maxis, som ligger där. Så mycket för den gemesamma reklamen för att hitta till ett butiksområde!


Låt besökarna göra jobbet
Anders rekommenderade dessutom kombination med twitter för att skapa trafik till webben och förklarade begreppet "hash tag", dvs # och ett ord, som används för att bilda en grupp för ett speciellt tillfälle. Det användes exempelvis flitigt vid höstens bokmässa i Göteborg för kontakt mellan intresserade besökare, och kunde då samtidigt nyttjas för att nå ut brett med information och reklam om exempelvis en egen monter och vad som hände där.


Webbplats kan tjäna på flera ingångar
Olika namn på samma webbplats från differentierade länkningar, med omdirigering vid klick var ett annat tips vi fick för att kunna mäta vilken effekt länkarna från olika håll har haft. Ett annat råd var att bevaka vad som skrivs om företaget via Google alerts för att följa upp det positiva och bemöta eller reparera om något negativt dyker upp. Sajten Bloggsök var ytterligare ett sådant söktips för att få kontroll över vad som rör sig kring ens namn, företag eller varumärke.


Bevaka, lyssna fundera och agera
- Tänk alltid webb, var Anders slutord. Och samtidigt gav han oss fyra tänkvärda ord för arbetet med vår marknadsföring oavsett den är traditionell eller görs i de nya sociala medierna. BEVAKA, LYSSNA, FUNDERA och låt det leda till hur vi väljer att AGERA. Det gäller att välja. Man behöver inte finnas och synas överallt utan bara där det har betydelse för tilltänkta kunder. Men där handlar det å andra sidan om att finnas fullt ut, se helheten och tänka på att allting man gör måste hänga ihop så att även kunderna agerar.