Affärsnytta & Sociala medier är ett samverkansprojekt mellan affärsnätverket Gertruds Döttrar, Företagarna Kungsbacka, Innerstadsbolaget Kungsbacka, och Varlaskolan samt Aranäsgymnasiet i Kungsbacka med stöd från Länsstyrelsen i Hallands program Främja kvinnors företagande. Projektledare: Agneta Börjesson-Pihl. Dokumentation: Ingrid Höglind. I styrgruppen dessutom Maila Nyqvist och Helena Blomljus.

9. Varumärke på webben

SOCIALA MEDIER KAN EFFEKTIVT
BÅDE LYFTA OCH STJÄLPA VARUMÄRKEN


Om att få andra människor att brinna för de tjänster eller varor man erbjuder rörde sig näst sista kurstillfälle inom projektet Affärsnytta & Sociala Medier nu i kväll. Temat var att kommunicera varumärken på webben. Och då gäller det naturligtvis att ha klart för sig vad ett varumärke är, eller brand som är det engelska ordet. Det hör ihop om inte med att brinna så i alla fall med fornnordiska ord för bränna, ge brännmärken och muta in det som man ser som sitt.

Varumärket mer än en logotyp
- Men det betyder inte att varumärket är en logotyp, sade kvällens föreläsare Martin Plantin från webbyrån Dear Friends. En logotyp är bara en identifikation, varumärket är också den lagskyddade registreringen och inte minst positionen gentemot konkurrerande verksamhet. Och just positionen är vad som kan utvecklas i sociala medier, eftersom där är känslor med i spelet.


Bra att sticka ut
- Vare sig man vill det eller ej så bildas uppfattningar om ett företag, fastslog Martin och menade att det är upp till var och en om man vill vara med och styra hur de blir. Varumärket är det som gör företaget känt bland potentiella kunder och då måste det sticka ut, helst som bäst i kundens ögon. Fast bäst är svårt att bli, därför behöver man inom sitt fält välja en lagom nischad stege, som man har chans att rankas högt på.


Varumärkesbyggen tar tid
Men det går inte snabbt att bygga varumärken, det kräver uthållighet och inlevelse för vad som kunderna fäster sig vid. Värderingar, känslor, erfarenheter, uppfattningar, fördomar och förväntningar avgör om människor väljer ett varumärke eller ej. Dessutom räcker det inte med att vandra en väg för evigt. Ett företag har sina cykler. Det gör att varumärket måste vårdas olika beroende på i vilken fas företaget är. I startskedet gäller det att attrahera kunder, så de vet att man finns och när de väl är på kroken ska allt inriktas på att kunden ska välja mitt företag och inte konkurrentens. Sedan ska kunden göras så nöjd att han kommer tillbaka. Vård av kunder och god service poängterade Martin extra eftersom det är mycket mer lönsamt att behålla kunder än att ständigt skaffa nya.


Lätt att förstöra varumärken
Hur lätt det går att förstöra ett varumärke genom att inte göra något åt misstag exemplifierade Martin genom sångaren Dave Carroll. Med snabbt twittrande, specialsånger och videor som spreds på Youtube orsakade han flygbolaget United oerhörda förluster, när de kraschat hans gitarr utan att kompensera honom ordentligt.

Och om nu Uniteds varumärke sänktes är det väl inte en allt för vild gissning att Dave Carrolls stärktes.


Hitta positiva sammanhang
Sociala medier har makt åt alla håll och då gäller det att få sitt varumärke i positiva flöden. Att interagera med sina kunder och ta dem till hjälp för både samarbete och nya idéer är fullt möjligt och även att få dem att medverka till att utveckla speciella kulturer runt varumärken. Ikea kan, Starbucks kan, Saltå kvarn likaså och många, många fler. Det som gäller är att få kunder att känna trygghet i valet av mitt företag. Och så förstås att hitta den där lockande idén, som slår an på den målgrupp man vänder sig till och sedan konsekvent hålla sig till den. För det är så sant, som det här projektets ledare Agneta Börjesson-Pihl alltid säger och även bloggar om. Allt köps på känsla.