Affärsnytta & Sociala medier är ett samverkansprojekt mellan affärsnätverket Gertruds Döttrar, Företagarna Kungsbacka, Innerstadsbolaget Kungsbacka, och Varlaskolan samt Aranäsgymnasiet i Kungsbacka med stöd från Länsstyrelsen i Hallands program Främja kvinnors företagande. Projektledare: Agneta Börjesson-Pihl. Dokumentation: Ingrid Höglind. I styrgruppen dessutom Maila Nyqvist och Helena Blomljus.

onsdag 17 november 2010

Läs och lär från kurstillfällena på sidorna i högerspalten här intill. Journalisten Ingrid Höglind har skrivit om lärdomar och tankar i länkfylld personlig bloggform.

TIO LEKTIONER OM SOCIALA MEDIER 


OM PROJEKTET
Kunder, uppdragsgivare, konsulter, samarbetspartner, bekanta och vänner, vi har alla lärt oss att hitta dem i världen runt omkring oss, träffa dem, värdera dem och sedan ta dem till oss. Vi har rört oss i det som idag kallas IRL, in real life, i verkliga livet.
Parallella världar
Så är det fortfarande och kommer att förbli. Men parallellt kommer den virtuella världen allt mer. Våra fysiska identiteter kompletteras av hur vi rör oss och uppträder i nätets sociala medier. Sätten att mötas blir nya, sätten att göra affärer likaså. Och paradoxalt nog följer ökad närhet de här beteendena i spåren även för människor som aldrig någonsin sett varandra.
Intresse och känsla
Sociala medier är just sociala, de bygger inte på artigt avvaktande intresse utan på genuint intresse och känslor för det som nätgemenskapen kretsar kring.
Infödda och invandrare i webbvärlden
Att det är så vet unga människor helt intuitivt. Mediestrategen Anders Tufvesson beskriver det som att alla födda före 1990 är urninnevånare i webbvärlden och alla äldre invandrare, som för att röra sig där måste lära sig nätets koder, seder och bruk. Anders Tufvesson var en av de många föreläsarna i projektet Affärsnytta & Sociala Medier där det som lärdes ut också prövades praktiskt med ungdomar som företagslotsar ut i de sociala mediernas värld.

Avspark med sång
Projektet startade med en inspirationskväll för alla inblandade med artisten Karin Klingenstierna som moderator och bland andra representanter för bloggshopen Mandel som gäster. Karin hade diktat om projektet och sjöng bokstavligen igång det till melodi av Carole King - "It Might As Well Rain Until September".: 

"Välkomna hit!
Nu blir det kul!
Detta är början på nå’t fantastiskt…

Och plötsligt känner att det här blir helt perfekt
Den känslan infann sig när jag kom hit ikväll
På goda grunder, vill jag gärna medge

Ni vet när man ska starta upp ett nytt projekt
När kloka hjärnor ger det bästa till varann'
Och delar med sig av allt kreativt dom kan
Blir det en cocktail som är helt sensationell
Av affärsnytta och sociala medier.
Ja, Lisa nickar där hon sitter på sin pall
Hon inser att det här är riktigt bra
En massa fördelar i varje enskilt fall
En mötesplats, en så'n vi måste ha.
Här byggs det broar och här skapas det affär
Ung möter äldre, det är därför vi är här
Skola och näringsliv de fann varann till slut
Runt affärsnytta och sociala medier.
Kanonkurs-
om  nätet - affärsnytta och sociala medier

Affärsnytta och sociala medier."
Final som början på något nytt ...
De flesta som deltagit i kursen samlades till en slutträff i november. Men det troliga är att den inte blev en sådan, utan istället startskottet för en fortsättning. Kontakter knöts hårdare och en folder om vad ungdomarna kan hjälpa till med framöver delades ut.
Foldern kan hämtas här som pdf eller beställas som ett häfte genom
projektledare Agneta Börjesson-Pihl

I övrigt flög idéerna om fortsatt samarbete i luften:
 • Återträff tidigt våren 2011 för att diskutera vägar att gå vidare.
 • Viktigt med personliga möten för att få god kontakt.
 • Bilda en grupp av företagare som vill hjälpa varandra i arbetet med webbstrategier och till den vid behov knyta några av ungdomarna.
 • Öppna e-handel med hjälp inom sociala medier.
 • Upprätta en databas med presentation av årets elever och årets företagare som är intresserade av samarbete med elever. Bygga på den år för år så den blir till ett bestående nätverk även när ungdomarna kommer ut i arbetslivet.
 • En folder motsvarande den ungdomarnas med företagare som har behov av hjälp med sociala medier.
 • Samarbete mellan projekt om sociala medier och gymnasiets Ung företagsamhet.
 • Projekten inom Ung Företagsamhet borde presenteras för intresserade företagare.
 • Mässan Made by Kungsbacka kan fortsätta att vara en bra mötesplats.
 • Inrätta kontinuerlig blogg för varje program inom gymnasiet, som bland annat kan användas för att bygga kontakt med företag.
 • En samordningsansvarig person behöver utses för att projekt mellan företag och gymnasier ska bli meningsfull och inte bara ett avbrott i undervisningen.
 • Generationsskifte aktuellt i många företag. Det kan möjligen ge unga chans att ta över.
Projektet presenterades vid den årliga mässan Made by Kungsbacka, som anordnas för att föra samman elever med företagare och ge information om yrken och branscher. På mässan spelades två korta filmer in, som ger en bild av projektet och vad det inneburit.