Affärsnytta & Sociala medier är ett samverkansprojekt mellan affärsnätverket Gertruds Döttrar, Företagarna Kungsbacka, Innerstadsbolaget Kungsbacka, och Varlaskolan samt Aranäsgymnasiet i Kungsbacka med stöd från Länsstyrelsen i Hallands program Främja kvinnors företagande. Projektledare: Agneta Börjesson-Pihl. Dokumentation: Ingrid Höglind. I styrgruppen dessutom Maila Nyqvist och Helena Blomljus.

10. Resultat och Utvärdering

WEBBEN MÅSTE BÅDE MÅ OCH GÅ BRA

Webbstrategen Anders Tufvesson från Karlstadföretaget two det var mannen som med den äran knöt ihop säcken för kurserna inom projektet Affärsnytta & Sociala Medier. Sista kurskvällen ägnades åt det svåra att verkligen bygga upp en bra webbstrategi och sedan också både mäta och analysera om den fungerar eller ej. Och inte minst vara redo att ändra, om den inte gör det.


Analys nödvändig för kunskap
Det finns många sätt att känna sig nöjd med sin webbplats, men Anders lät förstå att det kan vara försåtligt, om man verkligen vill ha nytta av sina ansträngningar på nätet. Man måste veta vad man har gjort, vad man ville med det och hur det gick. Kunskap om det får man inte utan att mäta och analysera. Och analysera kan man inte utan att definiera vad man har för mål och målgrupper. Jag måste veta vad jag vill att besökarna ska göra, när de kommer till min sida. Och sedan kontrollera om de gör vad jag vill eller inte. Det ger måttet på hur min webbplats mår och på hur bra det går.


Kontroll mot uppsatt mål
För att mäta behöver man olika KPI, nej det var inte konsumentprisdindex som avsågs, utan Key Performance Indicator. Förstod jag rätt var det ett mått på utfallet för ett specificerat mål. Att ha formulär istället för mejladress, för att det kan användas från vilken dator som helst och inte kräver författande samt att alltid ha en köp-, boka-, eller beställfunktion till hands på sidorna för att inte tappa besökarna var några rekommendationer Anders gav. Dessutom underströk han att webbplasen måste utformas så att målgruppen känner förtroende för den.


Det mät- och analysverktyg Anders rekommenderade var Goggle Analytics, som enligt både honom och den egna marknadsföringen är både enkelt och gratis.


Mätning med kodade knappar
Bouncerate råddes vi titta på i analysen, det vill säga besökare som kommer till en sida och direkt ger sig iväg. Talet ligger på 100 procent om man gör så, men bör vara lägre, eftersom det är önskvärt att besökaren ser sig om på sidan och då förmodligen hittar det sökta. För att mäta knapptryckningar kan man koda knapparna, så att de visar antal klick, vilket kan ge kontroll på hela kedjan ett besök ger. Man kan också filtrera siffrorna, så man får fram antal besök från olika håll. Lägger man exempelvis en länk från Facebook kan man avsluta den med ?utm_source=facebook, så får man veta hur många som kommit just därifrån. Alla mätningar man gör behöver också periodiceras för att vara till nytta och läggas upp så man kan göra jämförelser över tid.Skilj på besökare och besök
När man mäter besöksfrekvens måste man skilja på begrepp. Unika besökare är webbläsare på datorer, som räknas en gång vardera, men sådana besökare sedan kan göra flera besök. Plötsligt blev termerna många och frågorna hopades allt mer. Anders gjorde sitt bästa för att hinna svara innan mediatekets larmtid smög sig på …


Mer på powerpoint
Och till slut rann tiden ut. Anders fick rosor som tack från oss genom projektets ledare
Agneta Börjesson-Pihl. Och avskedspresenten Anders gav oss var föreläsningarna på powerpoint, så vi var och en kan studera dem i lugn och ro på egna kammaren. Och så slog han ett slag för interaktiviteten med ungdomarna, som följt kursen.
- Vänd ert till dem om ni får problem! De är hemma i nätvärlden och har redan fungerande företag med tillhörande mät- och analyskopplad webbplats.